Yakın geçmişimizdeki geleneksel esnaf sokağının canlandırıldığı bu sokak dioramasında çömlekçiden fırıncıya, yorgancıdan bakırcıya kadar geniş bir çeşitlilikte geleneksel esnaf sokağı, sokakta bulunanlarla özellikle de oynayan çocuk heykelcikleriyle canlandırılmıştır. Sokaktaki iş yerleri ve esnaf yakın geçmişe kadar hayatımızda bulunan eşyaların üretilip satıldığı iş yerlerini anlatmaktadır. Yorgancı, semerci, kalaycı gibi ömrü tükenenler yanında, berber, seramikçi, kahveci gibi formu değişenler de bulunmaktadır. İp atlayan, uzuneşek, çember, beştaş gibi geleneksel oyunları oynayan çocuklar ise bugünün aksine ekranda değil sokakta birbirleriyle oynamaktalar.

Küçük heykelcikler Sadrettin Savaş, mekânlar ise Kemal ve İlker Genç tarafından üretilmiştir.